Latihan Matematik

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Ukuran Panjang


 Latihan Perimeter

  Latihan 1   Latihan2

Soalan latihan tambahan boleh layari di http://www.tutor.com.my/tutor/daily/eharian_07.asp?h=70115&e=UPSR&s=MAT&ft=LK&t=

Tiada ulasan: