RPH


Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh/ Hari:    17.04.2012 ( Selasa )  
Masa     :    8.40 – 9.10 AM                                         
Kelas      :  4 M                                                                
Bil. Pelajar :   18                                                                                                                                                   

Tajuk      :  Bentuk dan Ruang

 bjektif : Di akhir pengajaran murid- murid dapat :-

Kognitif :

1.Menyatakan jumlah sisi bentuk 2 dimensi

2.Mengira perimeter bentuk segiempat sama,segiempat tepat dan segi tiga

Psikomotor :

3.Menyusun klip kertas mengelilingi gambarajah yang disediakan di atas lembaran kerja

Afektif :

5.Bersabar dan bekerja sama

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui nama dan sisi bentuk 2 dimensi

Konsep : Mengira perimeter bentuk 2 dimensi

Bahan : Kad gambar bentuk 2 dimensi,LCD.Komputer ,klip kertas,Lembaran kerja

Nilai : Bersabar dan bekerjasama

Kemahiran : Menentukan perimeter bentuk dua dimensi


Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
Menama dan menyebut jumlah sisi bentuk 2 dimensi
Guru menunjukkan beberapa keping kad gambar dan meminta murid menyebutnya
 
 
 
 
 

Murid menamakan bentuk yang ditunjukkan oleh guru dan jumlah sisinya.Contoh :
 
-Segiempat sama.
-4 sisi sama panjang
Kad gambar bentuk 2 dimensi
Tayangan Slaid
Perkembangan 1
Konsep perimeter
Guru bercerita berkenaan sebuah Kebun Pisang Pak Mat.   Kebun berbentuk segiempat sama
yang musnah akibat dimakan sekumpulan gajah.Guru menyoal murid kenapa kebun Pak Mat dimasuki gajah.
Guru mencungkil ideal murid.
 
Dengan menggunakan tayangan slaid guru menunjukkan bagaimana kebun Pak Mat dipagar keliling.
Guru menerangkan konsep perimeter iaitu mengukur keliling rajah
 
 
Murid mendengar cerita guru disamping melihat tayangan slaid berkenaan kebun pisang
 
 
Murid memberitahu,kebun pak mat dimasuki gajah kerana kebun Pak Mat tiada pagar.
 
 
Murid menyatakan kebun Pak mat perlu dipagar keliling.
 
Tayangan slaid Kebun Pak Mat yang dimasuki sekumpulan gajah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tayangan slaid bagaimana kebun pak Mat dipagar sekeliling.
 
 
Perkembangan 2
Konsep perimeter                              ( mengukur keling )
Guru mengedarkan sekeping rajah 2 dimensi kepada setiap kumpulan dan klip kertas.
Guru menerangkan bagaimana menyusun klip kertas sekeliling rajah.
Dengan jumlah klip kertas yang disusun itu,ia merupakan perimeter rajah tersebut
Murid menyusun klip kertas sekeliling rajah dan mengira jumlah klip kertas sekeliling rajah.
 
 
 
 
 
 
 
Setiap kumpulan menyebut jumlah klip kertas.
Lembaran kerja dan klip kertas
Perkembangan 3
Latihan
Perimeter
Guru memberi latihan di slaid dan meminta murid menyelesaikannya.Guru meminta wakil murid tampil ke hadapan untuk menunjukkan pengiraan perimeter
Murid-murid menyelesaikan pengiraan perimeter.
Wakil murid tampil kehadapan dan menunjukkan pengiraan perimeter di papan putih.
Tayangan slaid
Penutup
Konsep perimeter
Guru menerangkan dengan memagari kebun Pak Mat maka kebun tersebut selamat daripada dimasuki gajah.Guru merumuskan perimeter adalah mengukur sekeliling rajah.
 
Murid menyatakan perimeter adalah mengukur sekeliling rajah
 

 

Tiada ulasan: